Inhoud

Een fijne relatie met je kinderen gebaseerd op écht contact, verbinding en plezier, dat wil elke ouder. Harmonie binnen het gezin, een gezellige thuis.

Toch voel je je als ouder soms gefrustreerd en machteloos door het gedrag van je kinderen. Jonge kinderen willen niet altijd luisteren, laten hun spullen slingeren of er is strijd aan tafel over het eten. Oudere kinderen zitten soms urenlang te gamen of zijn vergroeid met hun telefoon.

Op die manier is het vaak ruzie en is de sfeer niet altijd even fijn. Vaak zet je als ouder een beloning in of je dreigt met straf opdat je kind zich 'beter' gaat gedragen. Maar je voelt je er niet goed bij........ Andere ouders zijn juist toegeeflijk en stellen eigenlijk geen grens meer waardoor het opvoeden veel energie vraagt en je je constant vermoeid voelt. Of je gaat van het ene uiterste in het andere.

Maar hoe kom je tot wederzijds respect en openheid in de relatie met de kinderen. Hoe communiceer je op een manier dat conflicten leiden naar meer verbondenheid in plaats van verzuring van de relatie?

Duidelijke communicatie kan veel problemen voorkomen. Maar duidelijk communiceren, hoe doe je dat? In de Gordon®cursus 'Effectief Communiceren met Kinderen' kun je dat leren.

voor wie?

Een praktische training/cursus voor ouders, opvoeders van kinderen van 0-18 jaar

Opvoeden valt niet altijd mee. Een goede relatie met zijn kind(eren), dat wil iedere ouder. 

Hoe zou het zijn om echt jezelf te kunnen zijn? Ook in je rol als opvoeder? Ben je het beu om steeds de boeman te zijn? Of om je steeds de verliezer te voelen omdat je over je grenzen laat gaan?

De Gordon®cursus 'Effectief Communiceren met Kinderen' biedt een alternatief, waarin ruimte is voor beide partijen. Een diepere en hechtere relatie door betere en duidelijke communicatie en begrip voor elkaar. De cursus is gericht op het voorkómen van problemen en het oplossen van bestaande problemen.

Photo by shironosov/iStock / Getty Images

Gordon Training voor ouders

'Effectief communiceren met kinderen'

 

Wat leer je?

In de cursus ligt de nadruk op:

 • zó luisteren dat je kind zich begrepen voel

 • zó praten dat je kind jou ook echt begrijpt

 • positief omgaan met verschillen in waarden tussen jou en je kind

 • rekening houden met elkaars wensen en behoeften

 • zó afspraken maken dat je kind zich eraan kan houden

 • zó conflicten oplossen dat niemand verliest

 • duidelijk grenzen stellen

 • duidelijk zeggen wat je denkt en voelt

de voordelen voor jou & je gezin

 • Je kinderen zullen zich vrij voelen om hun problemen en zorgen met je te delen in plaats van zich terug te trekken.

 • Ze leren zelf-discipline, zelfbeheersing en een geïnterneerd gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid.

 • Jullie leren samen te werken in plaats van elkaar tegen te werken.

 • Je ervaart minder woede uitbarstingen en meer probleem oplossend gedrag.

 • Iedereen kan bijdragen aan de regels van het gezin, zodat al de leden meer geneigd zijn die te volgen.

 • Minder machtsstrijd, minder wrok, meer plezier, meer rust, meer liefde.

Kernthema's

 • duidelijk communiceren

 • luisteren

 • opbouwen van goede relaties

 • problemen voorkomen

 • oplossen van problemen door overleg

 • omgaan met waardebotsingen

Werkwijze

De Gordon®cursus is een praktische cursus. Er wordt op verschillende manieren geoefend met de theorie die de trainer aanbiedt. De ervaringen opgedaan tijdens de oefeningen en thuis worden met de groep nabesproken.  
Daarnaast krijgen de cursisten opdrachten uit het werkboek om thuis met de vaardigheden aan de slag te gaan. 

De meeste deelnemers aan de training merken na verloop van tijd dat de relatie met hun kind verbetert. Er is ruimte voor creatieve oplossingen en er wordt meer rekening gehouden met elkaar. Kinderen krijgen een sterker gevoel van eigenwaarde en vaak meer zelfdiscipline, meer emotionele intelligentie.

Deelnemers ontvangen een werkboek met veel herkenbare voorbeelden, oefeningen en uitleg. Ouders brengen hun eigen situaties in. De trainer laat in korte presentaties zien hoe de vaardigheden worden toegepast. Na een heldere instructie oefenen ouders in groepjes en geven elkaar feedback. Ouders krijgen opdrachten mee om aan de slag te gaan in het gezin. Zo leer je stap voor stap de verschillende vaardigheden en maak je je ze eigen.

Mogelijkheden

De workshop wordt een paar keer per jaar georganiseerd bij Inspirational Yoga. Maar kan ook bij u in de buurt worden verzorgd, afhankelijk van beschikbaarheid zowel 's avonds als overdag, in heel Vlaanderen. In overleg kan de training plaatsvinden in een buurt- of clubhuis, kinderdagverblijf of op school. Prijzen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de reistijd.

Eve verzorgt ook lezingen rond “Effectief communiceren met kinderen” op scholen en jeugddiensten, en is gastspreker op het “Conscious Parenting Festival” in Zweden.

 

I joined Eve's PET class in April 2016. I was surprised to learn I was a more conservative parent than I thought. I was using so many roadblocks in my communication with my children. Once I became aware of that and started using more and more of the new skills I learned, life became a lot easier. And the relationship with my kids a lot more fun. I wish I knew this all a lot sooner.
-
Serdar Demiroglu M.D.